”Tekeminen on tie”-sloganillaan yritys ilmaisee sitä, että vasta käytännön tekeminen vie asioita sillä tavalla eteenpäin, että kehitystä tapahtuu ja uutta hyvinvointia voi syntyä. Toisaalta tekemisen tulee myös olla hyvin suunniteltua ja perusteltua. Kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta ei sitä todellisuudessa useinkaan ole. Ei varsinkaan silloin kun tähdätään korkealle, ja nimenomaan sinne kannattaakin tähdätä.

Työssä olevan henkilön ammatillisen tekemisen suunta määrittyy pääasiassa työnantajan tarpeiden mukaan. Työttömän työnhakijan osalta tällaista automaattista ohjaavaa kytköstä ei ole, ja tekeminen voi olla jotain aivan muuta, kuin sellaista, joka parhaiten työmarkkinoille veisi. Tämä on valtava ongelma.