TEKEMINEN ON TIE

Yritys

Pro Joukko Suomi on yritys, jonka tavoitteena on uutta tekemällä ja kehittämällä edistää eri kohderyhmien hyvinvointia ja menestymismahdollisuuksia. Toimintatapana on havainnoida ympäristöä etsien sieltä parannusmahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Tämän jälkeen mietitään, milloin on järkevää lähteä parannuksia kehittämään, ja millä tavoin se kannattaa tehdä.

Yritys toimii käyttäjäorientoituneesti eli se pyrkii löytämään kehittämiskohteita kohderyhmiä havainnoimalla sekä niiden kanssa vuorovaikutuksessa toimimalla.

Suurin substanssiosaaminen löytyy työllisyyteen ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista, mutta se ei ole ainoa kiinnostuksen kohde. Kohderyhmistä esimerkiksi lapset ovat sellainen, johon yrityksestä löytyy sekä osaamista että kiinnostusta.

Yritys ei toimi yksin, vaan se kokoaa havaittuihin tarpeisiin sopivan toimijaverkoston, jonka kanssa yhteistyössä asiaa lähdetään toteuttamaan.

Yrityksessä on kehitetty urasuunnittelu- ja työnhakukäyttöön Osaamispassi-konsepti. Osaamispassi on myös rekisteröity tavaramerkiksi. Yritys tarjoaa tätä menetelmää siitä kiinnostuneiden tahojen käyttöön. Osaamispassista lisää siitä kertovalla sivulla.